• základové desky i pod montované domy
  • komunikace a zpevněné plochy, parkoviště, chodníky
  • příprava pro bazény, jímky, septiky, ČOV
  • výkopové práce
  • úpravy terénů

Provádíme bourací práce a úpravy terénu  včetně odvozu sutí a odpadu na skládku našimi nákladními  prostředky.